O společnosti


Základní myšlenkou naší tvorby je poskytnout klientovi kompletní portfolio služeb vysoké kvality, umožňující soustavnou práci na jeho image a komunikaci. Snažíme se tedy navýšit klientův obchodní potenciál a zároveň vytvářet služby tak, aby se mohl plně věnovat vlastnímu podnikání.

apheiron - The comunication company.

Vzhledem k jasným a viditelným rezervám v prezentacích a komunikaci mnohých podnikatelských i neziskových organizací působících na našem území, vznikla skupina apheiron jako partner schopný zajistit kompletní naplnění potřeb komunikace jednotlivců i rozsáhlých společností. Největší důraz klademe zejména na tvůrčí činnost v oblasti Public Relations, kreativního designu, webdesignu, reklamy a image. Pro naše klienty jsme schopni na základě zkušeností realizovat i kulturní či společenské akce a zároveň začlenit jejich prezentace do prostoru jiných akcí ať již formou sponzoringu, tak i přímých marketingových vstupů.

Samostatnou částí portfolia služeb jsou zajištění materiálního či software vybavení a konzultace v oblasti komunikace s okolím. Zároveň zajišťujeme i servis dodaného zboží či stavbu, správu a údržbu počítačových sítí. Současně provádíme audit a optimalizaci výdajů na telefonické, internetové a další služby.