První pomoc

Vzhledem k jasně patrné podprezentovanosti menších a středně velkých firem v České Republice uvádí Apheiron produkt s názvem První pomoc. Ten má za úkol radikálně snížit nutné investice, současně zaručit patřičnou návratnost a zároveň přispět k samotnému úspěchu jakéhokoli podnikání. Tato nabídka má ve své podstatě dvě části.

- V případě firem, které vedou svou prezentaci alespoň na takové úrovni, na které se dá dále stavět, jsme schopni velmi rychle a operativně zasáhnout směrem k zúročení finančních a časových investic do prezentace vložených. Jedná se zejména o úpravu vizuální podoby prezentací a konzultace jejich obsahového sdělení, členění, kombinace, či výstavby řešení internetového prodeje i "kamenných" prodejen.

- Druhou částí, která zachovává základní princip První pomoci, je katalog připravených "balíkových" řešení, které jsme schopni aplikovat velice rychle a při zachování principu maximálního snížení nutné investice. Postihuje celé spektrum potřeb firmy, od základní prezentace informující o skutečnostech a produktech zadavatele, přes dynamicky generované prezentace, jejichž obsah si může vlastník upravovat sám bez nutnosti dalších investic a časové prodlevy, až po rozsáhlá řešení internetového prodeje, soutěží, či sběru dat. Součástí tohoto katalogu jsou jak programová řešení, tak i designová podoba budoucí prezentace, která je běžně jednou z nákladnějších částí celého díla.

- Logicky další částí portfolia je standardní práce na unikátní a všem potřebám vyhovující prezentaci na míru zadavateli, kterou jsme schopni dodat v expresních termínech.
// viz. reference